ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง
ชื่อนักเรียน : นายนำโชค จิบสันเทียะ
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2563,20:01   อ่าน 207 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง
ชื่อนักเรียน : นายโชคบัญชา ล้วนกลาง
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2563,19:59   อ่าน 218 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง
ชื่อนักเรียน : นายสกุลเดช ขอทับกลาง
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2563,19:58   อ่าน 188 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง
ชื่อนักเรียน : นางสาวพิมนภา ถัดพิมาย
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2563,19:56   อ่าน 192 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง
ชื่อนักเรียน : นางสาวเนตรนภา มนทชาติ
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2563,19:34   อ่าน 201 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญเงิน
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพิมนภา ถัดพิมาย
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2563,19:34   อ่าน 164 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญเงิน
ชื่อนักเรียน : นายสกุลเดช ขอทับกลาง
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2563,19:32   อ่าน 172 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญเงิน
ชื่อนักเรียน : นายโชคบัญชา ล้วนกลาง
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2563,19:18   อ่าน 152 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายเสฏฐวุฒิ พิมสอน
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2563,19:17   อ่าน 186 ครั้ง