ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางพุทธมนต์ นามปัญญา
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวจุฬารัตน์ วงศ์อนุ
ครู คศ.1