ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน

 

สีประจำโรงเรียน

"แสด-ขาว"

 

สีแสด หมายถึง  ความร่าเริงสดใส

สีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์