ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 ก.ค. 63 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฎิบัติงานธุรการโรงเรียน
24 ก.ค. 63 สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฎิบัติงานธุรการโรงเรียน
20 ก.ค. 63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฎิบัติงานธุรการโรงเรียน
13 ก.ค. 63 ถึง 19 ก.ค. 63 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฎิบัติงานธุรการโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
01 ก.ค. 63 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
30 มิ.ย. 63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษา
29 มิ.ย. 63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษา