ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 ก.ย. 61 งานแสดงมุทิตาจิต ครูธนภรณ์ อินเม้
งานแสดงมุทิตาจิต ครูธนภรณ์ อินเม้ JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดสุภาพ โรงเรียนบ้านระเริง
24 ส.ค. 61 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนบ้านระเริง โดยนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรม
ชุดนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23 ส.ค. 61 นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เดินทางเข้าร่วมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ชุดนักเรียน