ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (อ่าน 212) 05 ม.ค. 64
ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2562 สุงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา (อ่าน 3276) 02 ต.ค. 63
ผลการดำเนินงานดีเด่นในการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 2563 (อ่าน 3261) 02 ต.ค. 63
ประกาสผลการคัดเลือกบุคคลตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 3415) 28 ก.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 3432) 20 ก.ค. 63
โรงเรียนบ้านระเริงรับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 3488) 10 ก.ค. 63
แนวปฏิบัติโรงเรียนบ้านระเริงในสถานการณ์โรคโควิด-19 (อ่าน 3592) 17 มิ.ย. 63
ลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 4163) 11 เม.ย. 63
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3495) 21 ก.พ. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านระเริง (อ่าน 3979) 06 มิ.ย. 62
ประกาศโรงเรียนบ้านระเริง เรื่อง สถานศึกษาเปิดทำการสอนชดเชย (อ่าน 5159) 05 มิ.ย. 62
โรงเรียนบ้านระเริงรับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 3907) 23 พ.ค. 62
ประกาศรับนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 3941) 21 ก.พ. 62
ประกาศโรงเรียนบ้านระเริง เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 3880) 28 ธ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านระเริง (อ่าน 3824) 25 ธ.ค. 61
ประกาศโรงเรียนบ้านระเริง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรี (อ่าน 3876) 17 ธ.ค. 61
ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ครูธนภรณ์ อินเม้ (อ่าน 4015) 21 ส.ค. 61