ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รางวัลครูดีเด่น งานวันครูครั้งที่ 65 ประจำปี 2564

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
ทางโรงเรียนบ้านระเริง ขอแสดงความยินดี กับ
คุณครูณัฐกฤษ มณีเนตร และคุณครู อภิชิต เมืองสันเทียะ

ซึ่งได้รับรางวัล “ครูดีเด่น” โดยมีท่าน ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถศึกษานครราชสีมา เขต3 เป็นประธานมอบรางวัล เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 65 ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา


โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2564,16:18   อ่าน 38 ครั้ง