ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 1/2563
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 ผู้อำนวยการสายฝน สุวรรณรินทร์ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อชี้แจงนโยบายการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านระเริง และปรึกษา ขอคำแนะนำ ความคิดเห็น จากคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านระเริง โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเริง นายคะนึง นามปัญญา ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการศึกษาทุกท่าน ได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อดำเนินการพัฒนาโรงเรียนให้ดีขึ้น ทางโรงเรียนบ้านระเริงขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในวันนี้เป็นอย่างยิ่ง
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2563,17:50   อ่าน 63 ครั้ง