ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพา (ภาฯ) ยามยาก
โรงเรียนบ้านระเริง ขอขอบพระคุณคณะตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาโคราช ที่ได้เข้ามาให้ความรู้และสร้างความสนุกสนานให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านระเริง ภายใต้การดำเนินกิจกรรม "โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพา (ภาฯ) ยามยาก" ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2563,18:29   อ่าน 110 ครั้ง