ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
คุณปฏิพล นิธิสัจจพงษ์ บริจาคชุดนักเรียน จำนวน 300 ชุด
โรงเรียนบ้านระเริง ขอขอบพระคุณ คุณปฏิพล นิธิสัจจพงษ์ ร้านบุญแต่ง ถนนพลแสน อ.มือง จ.นครราชสีมา ที่ได้บริจาคมอบชุดนักเรียนให้แก่ทางโรงเรียนบ้านระเริง เพื่อมอบให้แก่นักเรียนที่มีความขาดแคลน จำนวน 300 ชุด โดยคุณครูคณิศรา (ครูตุ๊ก) และครูชยาพล (ครูเอก) ได้เป็นตัวแทนโรงเรียนในการรับมอบครั้งนี้ (วันที่ 29 มิถุนายน 2563)
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2563,12:25   อ่าน 108 ครั้ง