ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
คณะบุคลากรโรงเรียนบ้านระเริง ได้ทำการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อ ตามนโยบายของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สบค.) และสำนักงานคณะกรรมการกการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2563,17:20   อ่าน 86 ครั้ง