ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับรางวัล วันครู ปี 2563
โรงเรียนบ้านระเริง
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณะครู
เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลวันครู ปี 2563 ดังนี้
ผู้อำนวยการสินประเสริฐ เวหา ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา
ครูปริฉัตร สัจจา ได้รับรางวัลครูยอดเยี่ยม งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ณ จ.ศรีสะเกษ รางวัลเหรียญทอง
ครูขนิษฐา กินกิ่ง ได้รับรางวัลครูยอดเยี่ยม งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ณ จ.ศรีสะเกษ รางวัลเหรียญทอง
ครูณัฐกฤษ มณีเนตร ได้รับรางวัลครูยอดเยี่ยม งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ณ จ.ศรีสะเกษ รางวัลเหรียญทอง
ครูชยาพล ความดี ได้รับรางวัลครูยอดเยี่ยม งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ณ จ.ศรีสะเกษ รางวัลเหรียญทอง
ครูรัตนาภรณ์ บุญเลี้ยง ได้รับรางวัลครูดีเด่น สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
ครูอ้อมฤทัย พาเกล ได้รับรางวัลครูดีเด่น สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมศึกษา
ครูธัญสิริ ลิบลับ ได้รับรางวัลครูดีเด่น สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา
ครูฉัตรยุพา ลาภกระโทก ได้รับรางวัลครูดีเด่น สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2563,11:38   อ่าน 419 ครั้ง