ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ 2563
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลระเริง นำโดยนายกฯคะนึง นามปัญญา ผู้นำชุมชุนตำบลระเริง คณะผู้บริหารโรงเรียนและครูในพื้นที่ตำบลระเริง (รร.บ้านระเริง, รร.บ้านไทรงาม, รร.บ้านหนองไม้สัก, รร.บ้านคลองกุ่ม, รร.บ้านคลองหินร่อง) ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านระเริง โดยมีการจัดกิจกรรมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนต่างๆรวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดซุ้มเกมกิจกรรมของโรงเรียนต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมสนุก และการจัดซุ้มอาหารต่างๆของแต่ละหมู่บ้านเพื่อเด็กๆใกิจกรรมวันนี้

บันทึกภาพโดย ครูอภิชิต เมืองสันเทียะ
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2563,08:49   อ่าน 1135 ครั้ง