ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
คริสต์มาส 2562
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านระเริง ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมเกี่ยวกับวันคริสต์มาสใ และเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้แสดงออกซึ่งความสามารถของตนเอง

ขอบคุณภาพจากครูอภิชิต เมืองสันเทียะ บันทึกภาพโดย นางสาวกชกร สุไสยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2562,13:59   อ่าน 704 ครั้ง