ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ปี 2562 จ.ศรีสะเกษ
ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านระเริง ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ณ จ.ศรีสะเกษ โดยรายการที่ได้เป็นตัวแทนและผลการแข่งขันประกอบด้วย
1. การแข่งขันร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 ครูผู้ฝึกสอน ครูณัฐกฤษ มณีเนตร นักเรียนตัวแทน นายนำโชค จิบสันเทียะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 48
2. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 ครูผู้ฝึกสอน ครูขนิษฐา กินกิ่ง นักเรียนตัวแทน นางสาวพิมนภา ถัดพิมาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 19
3. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ครูผู้ฝึกสอน ครูปริฉัตร สัจจา และครูชยาพล ความดี นักเรียนตัวแทน นายสกุลเดช ขอทับกลาง และนายโชคบัญชา ล้วนกลาง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 22
โรงเรียนบ้านระเริง ขอแสดงความชื่นชมและยินดีแก่ครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนตัวแทนที่มุ่งมั่นฝึกซ้อมจนสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนได้ในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2562,10:22   อ่าน 600 ครั้ง