ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นักเรียนมุทิตาจิตครูสุวิท ภู่ขวัญ
วันที่ 30 กันยายน 2562 ครูสุวิท ภู่ขวัญ ครูผู้เกษียณอายุราชการ ได้ปฏิบัติหน้าที่วันสุดท้าย โดยคณะนักเรียนได้แสดงมุทิตาจิตให้แก่ครูในวันนี้
ในการนี้โรงเรียนบ้านระเริง ขอขอบพระคุณครูสุวิท ภู่ขวัญ ที่ได้อุทิศตนให้แก่การปฎิบัติหน้าที่ข้าราชการครูด้วยดีตลอดเวลาที่รับราชการ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูรุุ่นหลังและนักเรียนทุกๆรุ่นตลอดเวลาที่ปฎิบัติหน้าที่ทั้งนอกและในเวลาราชการ

โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2562,17:20   อ่าน 546 ครั้ง