ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : จีรวุฒิ ภักดีผล (โนด)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 9
อีเมล์ : geravut_tok@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ไอเบอรีโฮมเมท
ตำแหน่ง : พนักงานประจำร้าน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: พาราไดช์ พาร์ค 61 ชั้น3 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพ 10250

วันที่บันทึกข้อมูล : 24 ต.ค. 2554,17:58 น.   หมายเลขไอพี : 14.207.240.136


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล