ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : พิมพา สุขโข (แหว๋ว)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : 3
อีเมล์ : pimpa1911@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ศรีอำพลก๊อปปี้
ตำแหน่ง : แม่บ้าน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 156/2

วันที่บันทึกข้อมูล : 15 ก.ย. 2554,10:04 น.   หมายเลขไอพี : 125.26.81.200


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล