ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้
ลิ้งค์น่าสนใจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
นักเรียนมีความคิดเห็นกับเว็บโรงเรียนเป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/11/2012
ปรับปรุง 21/01/2020
สถิติผู้เข้าชม 897747
Page Views 1625382
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนเหรียญทองวิทยา ครบุรี
2 โรงเรียนแสนวิทยาภูมิ ครบุรี
3 โรงเรียนบ้านไชยวาล ครบุรี ครบุรี
4 โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม ครบุรี ครบุรี
5 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ครบุรี ครบุรี 044-430480
6 โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข ครบุรี ครบุรี
7 โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง ครบุรี ครบุรี
8 โรงเรียนบ้านใหญ่ ครบุรี ครบุรี
9 โรงเรียนบ้านหนองต้อ ครบุรี ครบุรี
10 โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาอาสา ครบุรีใต้ ครบุรี
11 โรงเรียนบ้านสระผักโพด ครบุรีใต้ ครบุรี
12 โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร ครบุรีใต้ ครบุรี
13 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง ครบุรีใต้ ครบุรี
14 โรงเรียนบ้านหนองโสน ครบุรีใต้ ครบุรี
15 โรงเรียนจอมทองวิทยา จระเข้หิน ครบุรี
16 โรงเรียนบ้านไผ่ จระเข้หิน ครบุรี
17 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน ครบุรี
18 โรงเรียนชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ) จระเข้หิน ครบุรี
19 โรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) จระเข้หิน ครบุรี
20 โรงเรียนบ้านเทพนิมิต ตะแบกบาน ครบุรี
21 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก ตะแบกบาน ครบุรี 044-430486
22 โรงเรียนครบุรี บ้านใหม่ ครบุรี
23 โรงเรียนครบุรีวิทยา บ้านใหม่ ครบุรี
24 โรงเรียนบ้านบุตาโฮ-โนนกลาง บ้านใหม่ ครบุรี
25 โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม บ้านใหม่ ครบุรี
26 โรงเรียนบ้านซับสะเดา บ้านใหม่ ครบุรี
27 โรงเรียนบ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี) มาบตะโกเอน ครบุรี
28 โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม มาบตะโกเอน ครบุรี
29 โรงเรียนบ้านมาบตะโกเอน มาบตะโกเอน ครบุรี
30 โรงเรียนบ้านบุยายแลบ มาบตะโกเอน ครบุรี
31 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง มาบตะโกเอน ครบุรี
32 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ ลำเพียก ครบุรี
33 โรงเรียนบ้านไร่แหลมทอง ลำเพียก ครบุรี
34 โรงเรียนบ้านหนองแคทราย ลำเพียก ครบุรี 044430157
35 โรงเรียนบ้านหนองไทร ลำเพียก ครบุรี
36 โรงเรียนบ้านโปร่งสนวน ลำเพียก ครบุรี
37 โรงเรียนบ้านลำเพียก ลำเพียก ครบุรี
38 โรงเรียนบ้านหนองเมา สระว่านพระยา ครบุรี
39 โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี สระว่านพระยา ครบุรี
40 โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา สระว่านพระยา ครบุรี
41 โรงเรียนบ้านหนองหินโคน สระว่านพระยา ครบุรี
42 โรงเรียนบ้านหนองเสือบอง อรพิมพ์ ครบุรี 044-430312
43 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา อรพิมพ์ ครบุรี
44 โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ อรพิมพ์ ครบุรี (044) 444641
45 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อรพิมพ์ ครบุรี
46 โรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง) เฉลียง ครบุรี
47 โรงเรียนบ้านหนองหว้าดอนตะเกียด เฉลียง ครบุรี
48 โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน เฉลียง ครบุรี
49 โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม เฉลียง ครบุรี
50 โรงเรียนบ้านหนองรัง แชะ ครบุรี
51 โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน แชะ ครบุรี
52 โรงเรียนบ้านแชะ แชะ ครบุรี
53 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา แชะ ครบุรี 0610871784
54 โรงเรียนบ้านดอนกรูด แชะ ครบุรี
55 โรงเรียนบ้านโคกใบบัว โคกกระชาย ครบุรี
56 โรงเรียนบ้านมาบกราด โคกกระชาย ครบุรี
57 โรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียง โคกกระชาย ครบุรี
58 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ โคกกระชาย ครบุรี
59 โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม โคกกระชาย ครบุรี
60 โรงเรียนอนุบาลสายมิตร ปักธงชัย
61 โรงเรียนวัดมกุฎไทยาราม งิ้ว ปักธงชัย
62 โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร งิ้ว ปักธงชัย 0-4444-1844
63 โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา งิ้ว ปักธงชัย
64 โรงเรียนวัดไม้เสี่ยว ดอน ปักธงชัย
65 โรงเรียนบ้านหนองผักไร ดอน ปักธงชัย
66 โรงเรียนบ้านโกรกหว้า ดอน ปักธงชัย
67 โรงเรียนวัดบ้านส่อง ดอน ปักธงชัย
68 โรงเรียนบ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) ดอน ปักธงชัย
69 โรงเรียนจตุคามวิทยาคม ดอน ปักธงชัย 044450583
70 โรงเรียนวัดบ้านพร้าว ดอน ปักธงชัย
71 โรงเรียนบ้านเขาพญาปราบ ตะขบ ปักธงชัย
72 โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ตะขบ ปักธงชัย
73 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 ตะขบ ปักธงชัย
74 โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ ตะขบ ปักธงชัย
75 โรงเรียนบ้านน้อย ตะขบ ปักธงชัย
76 โรงเรียนบ้านยางกระทุง ตะขบ ปักธงชัย -
77 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ ตะขบ ปักธงชัย 0-4443-0549
78 โรงเรียนบ้านคลองสาริกา ตะขบ ปักธงชัย
79 โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง ตะขบ ปักธงชัย 044-373166
80 โรงเรียนบ้านหนองนมนาง ตะคุ ปักธงชัย
81 โรงเรียนอาจวิทยาคาร ตะคุ ปักธงชัย
82 โรงเรียนบ้านหนองตาด ตะคุ ปักธงชัย
83 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี ตะคุ ปักธงชัย
84 โรงเรียนบ้านวังหิน ตะคุ ปักธงชัย
85 โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) ตะคุ ปักธงชัย
86 โรงเรียนไผ่สีสุก ตะคุ ปักธงชัย
87 โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) ตะคุ ปักธงชัย
88 โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ ตูม ปักธงชัย
89 โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา ตูม ปักธงชัย
90 โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี ตูม ปักธงชัย
91 โรงเรียนวัดพรหมราช ตูม ปักธงชัย
92 โรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ธงชัยเหนือ ปักธงชัย 044-430219
93 โรงเรียนบ้านพันธ์สงวน ธงชัยเหนือ ปักธงชัย 044430112
94 โรงเรียนแหลมรวกบำรุง ธงชัยเหนือ ปักธงชัย
95 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว ธงชัยเหนือ ปักธงชัย
96 โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา ธงชัยเหนือ ปักธงชัย 044969072
97 โรงเรียนวัดทุ่งจาน นกออก ปักธงชัย
98 โรงเรียนวัดหงษ์ นกออก ปักธงชัย
99 โรงเรียนวัดม่วง นกออก ปักธงชัย
100 โรงเรียนวัดโคกสระน้อย นกออก ปักธงชัย
101 โรงเรียนรักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์) บ่อปลาทอง ปักธงชัย
102 โรงเรียนบ้านกลาง บ่อปลาทอง ปักธงชัย
103 โรงเรียนบ้านบ่อปลา บ่อปลาทอง ปักธงชัย
104 โรงเรียนบ้านหนองกก ภูหลวง ปักธงชัย
105 โรงเรียนบ้านหลุมเงิน ภูหลวง ปักธงชัย
106 โรงเรียนบ้านโนนแดง ภูหลวง ปักธงชัย
107 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ภูหลวง ปักธงชัย
108 โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี ภูหลวง ปักธงชัย 044-430448
109 โรงเรียนบ้านพัดทะเล ลำนางแก้ว ปักธงชัย
110 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ลำนางแก้ว ปักธงชัย
111 โรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคี ลำนางแก้ว ปักธงชัย
112 โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว ลำนางแก้ว ปักธงชัย 044-430-125
113 โรงเรียนวัดโพธินิมิตร สะแกราช ปักธงชัย
114 โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง สะแกราช ปักธงชัย
115 โรงเรียนบ้านโป่งสามัคคี สะแกราช ปักธงชัย
116 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สะแกราช ปักธงชัย
117 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สะแกราช ปักธงชัย
118 โรงเรียนบ้านคลองเตย สะแกราช ปักธงชัย
119 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา สะแกราช ปักธงชัย
120 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์) สะแกราช ปักธงชัย
121 โรงเรียนวัดใหม่สำโรง สำโรง ปักธงชัย
122 โรงเรียนหนองประดู่ สำโรง ปักธงชัย
123 โรงเรียนวัดโพนทราย สำโรง ปักธงชัย
124 โรงเรียนบ้านปลายดาบ สุขเกษม ปักธงชัย
125 โรงเรียนบ้านหนองโดน สุขเกษม ปักธงชัย
126 โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร สุขเกษม ปักธงชัย
127 โรงเรียนบ้านพุปลาไหล สุขเกษม ปักธงชัย
128 โรงเรียนบ้านนางเหริญ เกษมทรัพย์ ปักธงชัย
129 โรงเรียนวัดหลุมข้าว เกษมทรัพย์ ปักธงชัย
130 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) เมืองปัก ปักธงชัย
131 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยา เมืองปัก ปักธงชัย
132 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต เมืองปัก ปักธงชัย
133 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี เมืองปัก ปักธงชัย 044-441120
134 โรงเรียนอนุศาสน์วิทยา เมืองปัก ปักธงชัย
135 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร) เมืองปัก ปักธงชัย
136 โรงเรียนมารีย์ธงชัย เมืองปัก ปักธงชัย
137 โรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) โคกไทย ปักธงชัย
138 โรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง โคกไทย ปักธงชัย
139 โรงเรียนวัดศีรษะกระบือ โคกไทย ปักธงชัย
140 โรงเรียนบ้านระเริง ระเริง วังน้ำเขียว 0-4443-0121
141 โรงเรียนบ้านคลองหินร่อง ระเริง วังน้ำเขียว
142 โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก ระเริง วังน้ำเขียว 044430182
143 โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม ระเริง วังน้ำเขียว
144 โรงเรียนบ้านไทรงาม ระเริง วังน้ำเขียว
145 โรงเรียนบ้านคลองบง วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว
146 โรงเรียนบ้านคลองทราย วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว
147 โรงเรียนบ้านบุตะโก วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว
148 โรงเรียนบ้านน้ำซับ วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว
149 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว
150 โรงเรียนบ้านซับไทรทอง วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว
151 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว 228340
152 โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว
153 โรงเรียนบ้านวังหมี วังหมี วังน้ำเขียว
154 โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี วังหมี วังน้ำเขียว 0-4443-0413
155 โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข วังหมี วังน้ำเขียว
156 โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน วังหมี วังน้ำเขียว 044430410
157 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 วังหมี วังน้ำเขียว
158 โรงเรียนบ้านคลองใบพัด วังหมี วังน้ำเขียว
159 โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ วังหมี วังน้ำเขียว
160 โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ วังหมี วังน้ำเขียว
161 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วังหมี วังน้ำเขียว
162 โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว
163 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว
164 โรงเรียนบ้านหนองแวง อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว
165 โรงเรียนบ้านหนองโสมง อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว
166 โรงเรียนบ้านบะใหญ่ อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว
167 โรงเรียนด่านอุดมวิทยา อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว
168 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว
169 โรงเรียนบ้านซับเต่า อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว
170 โรงเรียนบ้านบุไผ่ ไทยสามัคคี วังน้ำเขียว
171 โรงเรียนอนุบาลสิรรินทิพย์ ไทยสามัคคี วังน้ำเขียว
172 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี วังน้ำเขียว
173 โรงเรียนบ้านหนองแดง กุดโบสถ์ เสิงสาง
174 โรงเรียนบ้านหนองสนวน กุดโบสถ์ เสิงสาง 044
175 โรงเรียนบ้านโคกโจด กุดโบสถ์ เสิงสาง
176 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม กุดโบสถ์ เสิงสาง
177 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ กุดโบสถ์ เสิงสาง
178 โรงเรียนบ้านสมบัติเจริญ กุดโบสถ์ เสิงสาง 0-4443-0134
179 โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก กุดโบสถ์ เสิงสาง
180 โรงเรียนตะแบกวิทยา บ้านราษฎร์ เสิงสาง
181 โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา บ้านราษฎร์ เสิงสาง
182 โรงเรียนบ้านปางไม้ บ้านราษฎร์ เสิงสาง
183 โรงเรียนบ้านลำไซกง บ้านราษฎร์ เสิงสาง
184 โรงเรียนบ้านสันติสุข สระตะเคียน เสิงสาง
185 โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ สระตะเคียน เสิงสาง
186 โรงเรียนบ้านสระตะเคียน สระตะเคียน เสิงสาง
187 โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม สระตะเคียน เสิงสาง
188 โรงเรียนบ้านหนองหิน สระตะเคียน เสิงสาง
189 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา สระตะเคียน เสิงสาง
190 โรงเรียนบ้านดอนแขวนประชานุกูล สุขไพบูลย์ เสิงสาง
191 โรงเรียนบ้านหนองขนาก สุขไพบูลย์ เสิงสาง
192 โรงเรียนบ้านหน้ากลองวิทยา สุขไพบูลย์ เสิงสาง
193 โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา สุขไพบูลย์ เสิงสาง
194 โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม สุขไพบูลย์ เสิงสาง 0-4443-0439
195 โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ สุขไพบูลย์ เสิงสาง
196 โรงเรียนสกัดนาควิทยา สุขไพบูลย์ เสิงสาง
197 โรงเรียนบ้านประชาสันต์ เสิงสาง เสิงสาง
198 โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา เสิงสาง เสิงสาง
199 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง เสิงสาง
200 โรงเรียนหนองไผ่วิทยา เสิงสาง เสิงสาง
201 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ เสิงสาง เสิงสาง
202 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร เสิงสาง เสิงสาง
203 โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) เสิงสาง เสิงสาง
204 โรงเรียนบ้านสระประทีป เสิงสาง เสิงสาง
205 โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
206 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
207 โรงเรียนบ้านบ่อลิงประชาสรรค์ โนนสมบูรณ์ เสิงสาง