ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช 2564

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564
โรงเรียนบ้านระเริงได้ดำเนินการจัดกิจกรรม
"วันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช 2564"

บัดนี้ โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนบ้านระเริง ขอขอบพระคุณผู้ปกครอง และผู้สนับสนุนทุกๆท่านที่ให้การสนับสนุนทางโรงเรียนเป็นอย่างดียิ่งในกิจกรรมครั้งนี้


โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2564,16:48   อ่าน 181 ครั้ง