ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันวชิราวุธ 2562
วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านระเริง จัดกิจกรรมถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ เพื่อเทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย และคณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ภายในโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนน่าอยู่เหมาะแก่การจัดการเรียนการสอนต่อไป
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2562,08:37   อ่าน 1366 ครั้ง