ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านระเริงได้จดกิจกรรมมอบประกาศณียบัตรให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 และปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 นี้
บันทึกภาพโดย ครูจุฬารัตน์ วงศ์อนุ และนายภูณเรศ หนูหน่าย

โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2562,09:28   อ่าน 516 ครั้ง