ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาทัศนะศึกษา ปีการศึกษา 2562
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนบ้านระเริง ได้จัดกิจกรรมทัศนะศึกษา เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาได้เรียนรู้นอกสถานที่นอกเหนือจากในโรงเรียนและในชั้นเรียน โดยในปีการศึกษานี้ คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาได้นำนักเรียนไปศึกษาสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
หรือ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล หรือที่คุ้นเคยกันในชื่อ “พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสน” และได้พานักเรียนเที่ยวพักผ่อนเล่นน้ำทะเลที่หาดบางแสน
ขอบคุณภาพจากครูขนิษฐา กินกิ่ง

โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2562,15:43   อ่าน 203 ครั้ง