ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เข้าค่ายเดินทางไกลและพักแรม
วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครูโรงเรียนบ้านระเริง ผู้ดูแลกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ได้นำลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (นักเรียนชั้น ม.1-ม.3) เข้าค่ายเดินทางไกลและพักแรม ณ ค่ายลูกเสือสวนสัตว์นครราชสีมา ซึ่งในการเข้าค่ายฯครั้งนี้ ได้มีลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่จากโรงเรียนบ้านไทรงาม และโรงเรียนบ้านหนองไม้สัก เข้าค่ายเดินทางไกลและพักแรมร่วมกันในครั้งนี้ด้วย
ขอบคุณภาพจากครูชยาพล ความดี และครูณัฐกฤษ มณีเนตร

โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2562,12:25   อ่าน 323 ครั้ง