ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประเมินครูดีเด่น เนื่องในวันครู ครั้งที่ 63 ปี 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 ครูสุพรรษา ศรีศุภโชค ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินครูดีเด่น ซึ่งประกอบด้วย ผอ.พรานเพชร ทวีผล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหมี, ครูอรรถชีว ศรีโฉมงาม รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรงาม และ ครูทศพร ศรีวิพัฒน์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไม้สัก เข้ามาทำการประเมินเพื่อคัดเลือกครูดีเด่น เนื่องในวันครู ครั้งที่ 63 ปี 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2562,09:42   อ่าน 87 ครั้ง