ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2562
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลระเริง นำโดยท่านนายกคะนึง นามปัญญา ร่วมกับผู้นำชุมชน 14 หมู่บ้าน ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนในตำบลระเริงทั้ง 5 โรงเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ให้แก่นักเรียนและบุตรหลานตำบลระเริง โดยใช้สนามโรงเรียนบ้านระเริงเป็นสถานที่จัดกิจกรรมสร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง
 
ขอบคุณภาพจาก ผอ.สินประเสริฐ เวหา, ครูจุฬารัตน์ วงศ์อนุ และครูขนิษฐา กินกิ่ง 
 
บันทึกภาพโดย นางสาวเกษมณี สำลีหอม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2562,09:51   อ่าน 762 ครั้ง