ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2561
วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 ครูปาณิศา เคนมี และคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้ร่ามกันดำเนินกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้นำลูกสือสำรองทำกิจกรรมเปิดกองในโรงเรียน และได้เดินทางไกลตามเส้นทางในหมู่บ้าน ซึ่งการดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนานและสำเร็จไปด้วยดี
(ขอบคุณภาพจากครูปาณิศา เคนมี และครูลัคนาพร เผ่าต๊ะใจ)

โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2561,08:33   อ่าน 320 ครั้ง