ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 68
ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านระเริง ได้นำนักเรีนเข้าร่วมแข่งขัน "งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 68" ณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยในปีนี้ ลูกหลานโรงเรียนบ้านระเริง ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา เข้าแข่งขันรายการดังต่อไปนี้
1. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 ฝึกสอนโดยครูสมมิตร เครื่องกลาง และครูรัตนาภรณ์ บุญเลี้ยง ได้รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 51 (89 คะแนน)
2. การแข่งขันร้องเพลงสากลประเภทหญิง ม.4-ม.6 ฝึกสอนโดยครูณัฐกฤษ มณีเนตร ได้รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 51 (82 คะแนน)
3. การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ฝึกสอนโดยครูขนิษฐา กินกิ่ง ได้รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 31 (76 คะแนน)
4. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่จำกัดช่วงชั้น ฝึกสอนโดยครูปริฉัตร สัจจา และครูชยาพล ความดี ได้รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 15 (78 คะแนน)
5. การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 ฝึกสอนโดยครูขนิษฐา กินกิ่ง ได้ประกาศณียบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2561,21:10   อ่าน 116 ครั้ง