ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การติดตาม นิเทศ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนบ้านระเริง ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการติดตาม นิเทศ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จาก สพป.นม.3 เข้ามาให้คำแนะนำในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT และ O-Net ประจำปีการศึกษา 2561
(ขอบคุณภาพจากครูณัฐกฤษ มณีเนตร และครูธัญสิริ ลิบลับ)

โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2561,18:51   อ่าน 184 ครั้ง