ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)
วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนบ้านระเริง ได้รับเกียรติจาก ด.ต.ประสาท แอดไธสง เข้ามาให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)
(ขอบคุณภาพจากคุณครูฉัตรยุพา ลาภกระโทก)

โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2561,14:24   อ่าน 89 ครั้ง